מראה מקום:הבהרות משפטיות

בשימוש באתר מראה מקום, עליך להסכים לתנאים הבאים:

תנאי השימוש באתר

  1. אתר מראה מקום (he.MareMakom.com) הנו מנוע חיפוש באינטרנט, לצורכי שיתוף ואיתור מידע בלבד.
  2. אין לבצע באתר ובמערכותיו כל שימוש שאינו חיפוש ואיתור מידע ו/או שיתוף של מידע בלבד. כל פעולה אחרת, שאינה תחת ההגדרה של חיפוש ושיתוף מידע, תיחשב להפרה של תנאי השימוש באתר.
  3. מובהר, כי התכנים באתר מוזנים על ידי הגולשים, והאתר מהווה רק את פלטפורמת השימוש והאחסון. צוות האתר מפעיל בקרות שונות על מנת שלא ייכנס לאתר תוכן לא ראוי. עם זאת, בעלי האתר לא ישאו באחריות על מידע שמתפרסם באתר על ידי גולש פרטי אשר אין דרך לאמת או לוודא אותו.
  4. הנך מתחייב שלא לנצל את הפלטפורמה ואת המוניטין של מראה מקום לרעה על מנת להפיץ תוכן שאינו ראוי ו/או תוכן שקרי, לשון הרע והוצאת דיבה. במידה שתעשה כן, הנך חשוף לתביעה ולקנסות מצד בעלי האתר ו/או גורם מטעמם.
  5. לא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ובעליו בגין אי מתן אישור לפרסום של מידע מסוים, מחיקת ערך או מחיקת חשבון. בעלי האתר רשאים להפסיק את פעילותו של משתמש ו/או את פעילות האתר בכל עת ומבלי מתן הודעה מוקדמת.
  6. שירותי האתר ניתנים כפי שהם (AS IS), חינם, וממומנים על ידי צפייה בפרסומות. לא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ובעליו בגין תכני הפרסומות המוצגים, המגיעים ממקור צד שלישי ואינם בשליטת האתר ומנהליו.